MENU
ZNACZNIKI
Bartholomeus Pilgram, Nil timide, nil tumide, Panorama Strzelina w 1653 r., karta z wpisem z 16 września, w sztambuchu Johanna Christopha Letscha (zdjęcie dzięki uprzejmości Antiquariat INLIBRIS, opublikowane w: Z. Łuniewicz, Nil timide, nil tumide. About the oldest view of Strzelin and the finials of its towers, "Architectus" 2022, 1(69), il. 2).

Dodał: Jesienne Wieloryby° - Data: 2022-07-05 10:36:41 - Odsłon: 569
16 września 1653

 • /foto/331/331188m.jpg
  1713
 • /foto/349/349841m.jpg
  1737 - 1752
 • /foto/374/374839m.jpg
  1740 - 1775
 • /foto/6833/6833511m.jpg
  1741
 • /foto/162/162821m.jpg
  1748 - 1752
 • /foto/322/322888m.jpg
  1750
 • /foto/329/329974m.jpg
  1750 - 1775
 • /foto/324/324225m.jpg
  1752
 • /foto/346/346701m.jpg
  1779 - 1780
 • /foto/392/392510m.jpg
  1819
 • /foto/5101/5101616m.jpg
  1820 - 1840
 • /foto/8019/8019664m.jpg
  1834
 • /foto/426/426538m.jpg
  1850
 • /foto/8051/8051165m.jpg
  1890 - 1899
 • /foto/7710/7710224m.jpg
  1895 - 1897
 • /foto/5352/5352319m.jpg
  1895 - 1898
 • /foto/5955/5955200m.jpg
  1895 - 1910
 • /foto/5955/5955201m.jpg
  1895 - 1910
 • /foto/3762/3762075m.jpg
  1896 - 1898
 • /foto/210/210520m.jpg
  1898
 • /foto/257/257489m.jpg
  1898 - 1900
 • /foto/4452/4452711m.jpg
  1898 - 1900
 • /foto/9734/9734435m.jpg
  1898 - 1900
 • /foto/4801/4801463m.jpg
  1898 - 1903
 • /foto/3415/3415822m.jpg
  1899 - 1900
 • /foto/212/212101m.jpg
  1900
 • /foto/5446/5446427m.jpg
  1900
 • /foto/4196/4196157m.jpg
  1900 - 1901
 • /foto/4196/4196159m.jpg
  1900 - 1901
 • /foto/5183/5183097m.jpg
  1900 - 1904
 • /foto/8008/8008171m.jpg
  1900 - 1904
 • /foto/8074/8074175m.jpg
  1900 - 1904
 • /foto/184/184976m.jpg
  1900 - 1905
 • /foto/3802/3802051m.jpg
  1900 - 1905
 • /foto/199/199738m.jpg
  1900 - 1906
 • /foto/211/211765m.jpg
  1900 - 1909
 • /foto/4699/4699598m.jpg
  1900 - 1910
 • /foto/4704/4704292m.jpg
  1900 - 1910
 • /foto/4704/4704306m.jpg
  1900 - 1910
 • /foto/4386/4386113m.jpg
  1900 - 1911
 • /foto/221/221929m.jpg
  1900 - 1920
 • /foto/128/128658m.jpg
  1900 - 1930
 • /foto/32/32601m.jpg
  1900 - 1945
 • /foto/51/51376m.jpg
  1900 - 1945
 • /foto/192/192034m.jpg
  1900 - 1945
 • /foto/210/210800m.jpg
  1901
 • /foto/3290/3290993m.jpg
  1901
 • /foto/193/193421m.jpg
  1902
 • /foto/3303/3303093m.jpg
  1902
 • /foto/6737/6737332m.jpg
  1903 - 1907
 • /foto/211/211964m.jpg
  1904
 • /foto/5564/5564581m.jpg
  1905
 • /foto/3479/3479286m.jpg
  1905 - 1909
 • /foto/8978/8978386m.jpg
  1905 - 1909
 • /foto/426/426894m.jpg
  1907
 • /foto/48/48076m.jpg
  1908
 • /foto/4522/4522227m.jpg
  1910 - 1912
 • /foto/48/48075m.jpg
  1910 - 1916
 • /foto/5856/5856048m.jpg
  1910 - 1916
 • /foto/4213/4213472m.jpg
  1910 - 1920
 • /foto/128/128470m.jpg
  1910 - 1930
 • /foto/128/128473m.jpg
  1910 - 1930
 • /foto/128/128503m.jpg
  1910 - 1930
 • /foto/212/212134m.jpg
  1910 - 1930
 • /foto/4153/4153135m.jpg
  1912
 • /foto/5954/5954976m.jpg
  1912 - 1920
 • /foto/212/212137m.jpg
  1915
 • /foto/428/428020m.jpg
  1915
 • /foto/3795/3795128m.jpg
  1915 - 1925
 • /foto/4386/4386040m.jpg
  1915 - 1925
 • /foto/5156/5156986m.jpg
  1915 - 1925
 • /foto/281/281149m.jpg
  1918
 • /foto/353/353768m.jpg
  1918
 • /foto/5090/5090927m.jpg
  1920 - 1925
 • /foto/211/211942m.jpg
  1920 - 1930
 • /foto/211/211947m.jpg
  1920 - 1930
 • /foto/414/414160m.jpg
  1920 - 1930
 • /foto/4906/4906462m.jpg
  1920 - 1930
 • /foto/3948/3948396m.jpg
  1920 - 1935
 • /foto/128/128467m.jpg
  1920 - 1940
 • /foto/346/346824m.jpg
  1920 - 1940
 • /foto/6346/6346300m.jpg
  1925 - 1930
 • /foto/3951/3951272m.jpg
  1925 - 1935
 • /foto/8146/8146950m.jpg
  1925 - 1935
 • /foto/5748/5748354m.jpg
  1925 - 1940
 • /foto/269/269330m.jpg
  1928
 • /foto/5166/5166206m.jpg
  1930
 • /foto/8049/8049693m.jpg
  1930
 • /foto/4352/4352288m.jpg
  1930 - 1935
 • /foto/4822/4822360m.jpg
  1930 - 1935
 • /foto/5285/5285772m.jpg
  1930 - 1935
 • /foto/5285/5285858m.jpg
  1930 - 1936
 • /foto/8066/8066362m.jpg
  1930 - 1936
 • /foto/3948/3948395m.jpg
  1930 - 1939
 • /foto/337/337546m.jpg
  1930 - 1940
 • /foto/9376/9376003m.jpg
  1930 - 1940
 • /foto/9576/9576285m.jpg
  1930 - 1940
 • /foto/9576/9576286m.jpg
  1930 - 1940
 • /foto/4360/4360536m.jpg
  1930 - 1941
 • /foto/5921/5921851m.jpg
  1935 - 1940
 • /foto/9816/9816598m.jpg
  1935 - 1940
 • /foto/3744/3744533m.jpg
  1935 - 1942
 • /foto/5633/5633999m.jpg
  1935 - 1942
 • /foto/342/342444m.jpg
  1935 - 1945
 • /foto/381/381485m.jpg
  1935 - 1945
 • /foto/210/210796m.jpg
  1936
 • /foto/211/211941m.jpg
  1936
 • /foto/212/212129m.jpg
  1938
 • /foto/109/109140m.jpg
  1940
 • /foto/6101/6101714m.jpg
  1940 - 1941
 • /foto/81/81556m.jpg
  2006
 • /foto/81/81554m.jpg
  2006
 • /foto/233/233575m.jpg
  2008
 • /foto/238/238079m.jpg
  2008
 • /foto/244/244172m.jpg
  2008
 • /foto/244/244174m.jpg
  2008
 • /foto/334/334867m.jpg
  2008
 • /foto/246/246221m.jpg
  2008
 • /foto/246/246445m.jpg
  2008
 • /foto/248/248886m.jpg
  2008
 • /foto/261/261879m.jpg
  2009
 • /foto/401/401380m.jpg
  2011
 • /foto/446/446797m.jpg
  2012
 • /foto/446/446545m.jpg
  2012
 • /foto/3621/3621926m.jpg
  2012
 • /foto/4088/4088013m.jpg
  2013
 • /foto/4636/4636137m.jpg
  2013
 • /foto/4485/4485529m.jpg
  2014
 • /foto/4485/4485574m.jpg
  2014
 • /foto/4657/4657686m.jpg
  2014
 • /foto/4657/4657722m.jpg
  2014
 • /foto/4658/4658271m.jpg
  2014
 • /foto/4658/4658377m.jpg
  2014
 • /foto/4658/4658391m.jpg
  2014
 • /foto/4746/4746885m.jpg
  2014
 • /foto/5055/5055805m.jpg
  2014
 • /foto/4802/4802546m.jpg
  2014
 • /foto/4802/4802553m.jpg
  2014
 • /foto/4802/4802555m.jpg
  2014
 • /foto/4802/4802566m.jpg
  2014
 • /foto/4802/4802570m.jpg
  2014
 • /foto/4802/4802572m.jpg
  2014
 • /foto/5802/5802018m.jpg
  2014
 • /foto/5049/5049001m.jpg
  2014
 • /foto/5049/5049024m.jpg
  2014
 • /foto/5173/5173924m.jpg
  2014
 • /foto/5178/5178629m.jpg
  2014
 • /foto/5661/5661454m.jpg
  2015
 • /foto/5763/5763732m.jpg
  2015
 • /foto/6043/6043465m.jpg
  2016
 • /foto/9843/9843862m.jpg
  2022

Aukcje internetowe

Poprzednie: 2020 - 2023 Budowa budynku mieszkalnego Strona Główna Następne: Dom nr 26a (d. sklep)


vmisa | 2023-01-03 21:13:38
Nowo odnaleziona weduta Strzelina, zestawiając widoczne na niej budowle z informacjami zawartymi w źródłach pisanych i ikonografii. Panorama ta pochodzi z wystawionego na sprzedaż sztambucha brzeskiego duchownego Johanna Christopha Letscha (*1634, †1686). Przedstawia miasto w widoku od północy, wraz z pierścieniem fortyfikacji, zabudową i wieżami dominant architektonicznych. Pod rysunkiem umieszczono napis Nil timide, nil tumide / Bartholomeus Pilgram/ Strel. Consul Ao 1653/ 16 7-bris, który pozwala zidentyfikować autora wpisu jako Bartholomäusa Pilgrama, burmistrza Strzelina w okresie 26 XI 1642 – 11 XII 1671. Przeprowadzone postępowanie badawcze miało na celu zweryfikowanie rzetelności przekazu ikonograficznego metodami stosowanymi dla analiz materiałów ikonograficznych. Objęły one porównanie zachowanych budowli, reliktów archeologicznych oraz przekazów w źródłach pisanych i ikonografii. W toku badań udało się potwierdzić, że ukazane na widoku budowle mają kształty zgodne z danymi zawartymi w źródłach pisanych oraz zachowanymi reliktami. Zgadza się wzajemne położenie, przy pewnym zmniejszeniu odległości pomiędzy budowlami. Szczególnym walorem weduty są jedyne znane dotychczas przedstawienia hełmów wież: na kościele św. Michała, wzniesiona prawdopodobnie w 1596 r. lub nieco później, w 1619 r., oraz ponad kościołem św. Gotarda – wysoki, dwuprzezroczowy hełm z 1620 r., brakujący element XVII-wiecznej przebudowy. Wieża ratuszowa została ukazana ze wzniesionym zaledwie pięć lat wcześniej, w 1648 r., dwuprzezroczowym hełmem, znanym dotychczas jedynie z opisu. Przedstawienie zdesakralizowanego kościoła św. Krzyża, pozbawionego dachu i zwieńczenia wieży, pozwala przyjąć, że pierwotnie budowla miała nieznane dotychczas szczyty. Wieże i baszty murów miejskich narysowano wraz z krytymi ceramiką dachami z krótką kalenicą oraz attykami w stanie, jaki uzyskały podczas remontu w roku, w którym wykonano wpis. Zawarta na karcie data dzienna: 16 września 1653 r. pozwala stwierdzić, że omawiane źródło jest o 60 lat starsze od najwcześniejszej dotychczas znanej ikonografii Strzelina. Panorama przy wpisie Pilgrama, pomimo pewnej schematyczności, pozwala rozszerzyć wiedzę na temat architektury miasta, pomimo niemal całkowitego zniszczenia istotnej części jego zabudowy.