MENU
Zdjęcie pamiątkowe na tle cukrowni w Strzelinie.

Dodał: chrzan233° - Data: 2023-01-23 00:02:38 - Odsłon: 88
Lata 1920-1928


Cukrownia, powstała w 1872 roku, wraz z oddaniem odcinka linii kolejowej Ziębice-Strzelin. Przemysł cukrowniczy znalazł na tutejszym terenie korzystne warunki rozwoju. Inicjatywa budowy strzelińskiej cukrowni wyszła w 1871 r. od Fridricha Reischauera oraz chemika dr Alfreda Bamberga. Odpowiedni teren pod budowę znaleźli w Mikoszowie koło Strzelina, położony blisko rzeki Oławy i trasy kolei żelaznej. Projektowaną budową zainteresował się tajny radca komercyjny Schoeller z Wrocławia. Wspólnie z panami Reischauerem i Bambergiem zakupili od starosty von Goldfusa z Niemczy, 50 mórg gruntu pod budowę fabryki. Starosta zadeklarował swój udział w komitecie budowy i wydał odezwę, mającą na celu utworzenie towarzystwa akcyjnego o nazwie "Strzelińska Akcyjna Cukrownia" (Strehlener Aktien Zuckerfabrik), którego kapitał zakładowy wynosił 150 000 talarów. Na stanowisko kierownika cukrowni powołano dr A. Bamberga. Projekt budowy opracował dyr. Reischauer w porozumieniu z fabryką Roelrig und Koenig w Magdeburgu, która dostarczyła urządzenia. Prace budowlane rozpoczęto 1 marca 1872 roku, a 11 listopada tego samego roku uruchomiono cukrownię i przerobiono pierwsze buraki. Założony przerób dobowy 2000 cetnarów buraków został osiągnięty w drugiej połowie tej kampanii, którą zakończono 28 lutego 1873 r., przerabiając ogółem 150 376 cetnarów buraków. Z roku na rok następowała rozbudowa cukrowni i powiększanie zdolności przerobowej. W 1880 r podłączono bocznicę zakładową do linii kolejowej Wrocław-Kamieniec. W 1884 r. stanowisko kierownika cukrowni objął Robert Bier, z którego inicjatywy wprowadzono uzależnienie ceny buraków od zawartości w nich cukru. W wyniku recesji w następnych latach wystawiono cukrownię na sprzedaż w cenie 650 000 marek. Do sprzedaży jednak nie doszło, ponieważ z inicjatywy właściciela dóbr rycerskich majora Fryderyka von Seidlitz - Habendorfa i pod jego kierownictwem wprowadzono akcje A i B, to jest pieniężne i surowcowe. Akcje surowcowe zobowiązywały do uprawy buraków. Pociągnięcie to spowodowało dalszy znaczny rozwój cukrowni. Niestety w latach późniejszych w przedsiębiorstwie reprezentowane były dwie grupy interesów: akcjonariuszy pieniężnych i akcjonariuszy surowcowych, które nie zawsze dawały się pogodzić i ujemnie wpływały na rozwój fabryki. Przyczyniło się to do wprowadzenia w 1910 roku innej formy akcjonariatu. Akcje pieniężne wykupiono i zamieniono je na akcje surowcowe. Spowodowało to natychmiastowy wzrost areału uprawy buraka cukrowego i podążający za nim rozwój cukrowni.
Wybuch pierwszej wojny światowej zahamował ten rozwój, przyniósł spadek uprawy buraków i przerobu.
Pierwsza powojenna kampania w Cukrowni Strzelin została rozpoczęta dopiero 29 października 1946 r. Przerobiono ogółem 73 080 ton buraków, osiągając średni przerób 870 t/d i produkcję 8 235 ton cukru. Kampanię zakończono 25 stycznia 1947 r. W 1947 r., wybudowano własną małą świetlicę, przy której powstał , chór, orkiestra dęta i kółko dramatyczne.W późniejszym okresie wyremontowano budynek z większą salą i sceną. W latach 1949-1962 , dzięki pomysłowości i wysiłkowi załogi, wprowadzono szereg ulepszeń technicznych. Uruchomienie w 1967 r., nowoczesnej aparatury dyfuzyjnej pozwoliło Cukrowni "Strzelin", zająć jedno z pierwszych miejsc w kraju, w obniżce kosztów produkcji. W roku 1997, Cukrownia obchodziła jubileusz 125 lecia swego istnienia. Od tego czasu zaczęto systematycznie rozbudowywać i unowocześniać cukrownie. Między innymi powstało centralne laboratorium do badań indywidualnej polaryzacji w całej Grupie oraz rozpoczęto budowę silosa o pojemności 50.000t.
Cukrownia Strzelin wchodziła w skład Śląskiej Spółki Cukrowej z siedzibą we Wrocławiu, od 13.06.2008 wraz z innymi pojedynczymi spółkami weszła w skład Südzucker Polska S.A.
mietok

 • /foto/47/47766m.jpg
  1900 - 1908
 • /foto/208/208684m.jpg
  1900 - 1909
 • /foto/9988/9988919m.jpg
  1929
 • /foto/129/129712m.jpg
  1930 - 1945
 • /foto/227/227202m.jpg
  2007
 • /foto/227/227204m.jpg
  2007
 • /foto/227/227205m.jpg
  2007
 • /foto/227/227206m.jpg
  2007
 • /foto/227/227207m.jpg
  2007
 • /foto/161/161161m.jpg
  2007
 • /foto/230/230790m.jpg
  2008
 • /foto/5081/5081787m.jpg
  2008
 • /foto/255/255972m.jpg
  2008
 • /foto/256/256656m.jpg
  2008
 • /foto/303/303192m.jpg
  2009
 • /foto/4088/4088047m.jpg
  2013
 • /foto/4561/4561159m.jpg
  2013
 • /foto/4709/4709719m.jpg
  2014
 • /foto/4718/4718027m.jpg
  2014
 • /foto/5167/5167507m.jpg
  2014
 • /foto/8392/8392496m.jpg
  2015
 • /foto/6071/6071672m.jpg
  2016
 • /foto/6699/6699804m.jpg
  2017
 • /foto/6964/6964878m.jpg
  2017
 • /foto/6965/6965032m.jpg
  2017
 • /foto/6965/6965033m.jpg
  2017
 • /foto/6965/6965036m.jpg
  2017
 • /foto/6965/6965044m.jpg
  2017
 • /foto/7006/7006528m.jpg
  2017
 • /foto/7069/7069652m.jpg
  2018
 • /foto/9375/9375223m.jpg
  2018
 • /foto/9375/9375236m.jpg
  2018
 • /foto/9275/9275053m.jpg
  2020
 • /foto/9217/9217175m.jpg
  2021
 • /foto/9217/9217176m.jpg
  2021
 • /foto/9217/9217178m.jpg
  2021
 • /foto/9217/9217324m.jpg
  2021
 • /foto/9317/9317409m.jpg
  2021
 • /foto/9317/9317412m.jpg
  2021
 • /foto/9317/9317417m.jpg
  2021
 • /foto/9491/9491348m.jpg
  2021
 • /foto/10040/10040468m.jpg
  2022
 • /foto/10040/10040470m.jpg
  2022
 • /foto/10040/10040473m.jpg
  2022

Zbiory chrzan233

Poprzednie: Dom nr 61 Strona Główna Następne: Pawilon handlowy (nieczynny)